BLOG

Przewalutowanie a odfrankowanie kredytu – czym się różni?

Kredyty frankowe – denominowane lub indeksowane do franka szwajcarskiego, wymagają od osób obciążonych zobowiązaniem poszukiwania możliwości rozwiązania niekorzystnej sytuacji finansowej, w jakiej się znalazły. Istnieje kilka scenariuszy w walce o uwolnienie się od obciążenia, do których należy unieważnienie umowy kredytowej lub przewalutowanie kredytów frankowych po kursie z dnia podpisania umowy. W artykule wyjaśniamy, czym różni się odfrankowanie kredytu od przewalutowania i jakie są konsekwencje tych działań.

Czy będzie przewalutowanie kredytów frankowych?

Wartość złotówki względem franka szwajcarskiego jest znacznie korzystniejsza, dlatego też coraz więcej osób zastanawia się, czy możliwe jest przewalutowanie zaciągniętych zobowiązań we franku szwajcarskim. CHF prognozy w roku 2022 są optymistyczne dla frankowiczów, ponieważ można dokonać przewalutowania kredytu we frankach. Innymi słowy, istnieje możliwość odfrankowienia kredytu zaciągniętego w tej walucie. Osoby zastanawiające się, co dalej z Frankiem i jakie są prognozy Franka, powinny uświadomić sobie, czy nastąpi przewalutowanie kredytów frankowych. Czynność ta polega na przeliczeniu kwoty, która pozostała do spłaty – z franków szwajcarskich na złotówki.

Przewalutowanie kredytu we frankach po kursie z dnia podpisania umowy jest możliwe, ponieważ dokonywane jest to przewalutowanie, w czasie gdy wartość franka szwajcarskiego spada w stosunku do złotówki, ale przy jednoczesnej prognozie wzrostu kursu tejże waluty. Przewalutowaniu mogą ulec wszystkie kredyty frankowe, zarówno kredyt hipoteczny, jak i kredyt we frankach szwajcarskich powzięty na inny cel. 

Czy przewalutowanie kredytu się opłaca?

Osoby, które czeka spłata kredytu we frankach, często zastanawiają się czy przewalutowanie kredytów frankowych jest korzystne dla kredytobiorcy. Działanie to wiąże się z pewnymi konsekwencjami w postaci wzrostu płaconej przez kredytobiorcę miesięcznej raty. Należy pamiętać, że przewalutowanie kredytu we frankach nie daje tego samego, co unieważnienie umowy kredytowej. Obecnie przewalutowanie kredytu odbywa się według stopy referencyjnej WIBOR. Rata kredytu zaciągnięta we frankach szwajcarskich obliczana była na podstawie stopy LIBOR. Przewalutowanie kredytu we frankach po kursie z dnia podpisania umowy jest na dzisiaj korzystne dla kredytobiorcy.

Innym sposobem na zmianę wysokości zobowiązań wynikających z umowy kredytowej jest odfrankowanie kredytu frankowego. Dotyczy to spraw bankowych, gdzie sąd uznał zawarte w umowie kredytowej zasady przeliczania rat i wartości zobowiązania za rażąco niedozwolone. Z uwagi na powyższe, postanowienia umowne stają się bezskuteczne, a tym samym po stronie kredytobiorcy nie występuje żaden obowiązek prawny związany z umowami kredytowymi. Odfrankowienie umowy kredytu oznacza, że z treści wspomnianej umowy usuwa się klauzule abuzywne. Kredyt staje się złotowy i w takiej walucie zaczyna spłacać go kredytobiorca. Może on także liczyć na uzyskanie zwrotu nadpłaconych rat. Zmniejsza się również saldo zadłużenia, które nie jest już uzależnione od kursu franka szwajcarskiego.

Ile wzrosła rata kredytu we frankach?

Frankowicze, którzy rozważają przewalutowanie kredytu, powinni poznać aktualne kursy walut, w tym tzw. frank prognozy przyszłościowe. Z uwagi na wzrost rat kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich i złotówkach podniosła się stawka WIBOR. Niekorzystne zmiany widoczne są w przypadku kredytów w złotówkach, dotyczą także raty kredytów frankowych.

Osoby, które posiadają zobowiązania finansowe w CHF, w dniu podpisania umowy nie spodziewały się, że rata kredytu we frankach przy tak dużych podwyżkach, może być najwyższa w historii. Z powodu pandemii i innych okoliczności, kurs franka szwajcarskiego wciąż utrzymuje się na niekorzystnym poziomie, co oznacza, że spłaty kredytu mogą być ogromnym obciążeniem finansowym dla każdego frankowicza.

Oprocentowanie kredytu we frankach jest na tyle niekorzystne dla kredytobiorcy, że rata tego zobowiązania podniosła się nawet o 200-250 zł miesięcznie, ponieważ od pewnego czasu można zaobserwować wzrost kursu franka szwajcarskiego do poziomu +/- 4,5 zł. Należy pamiętać, że niekorzystna sytuacja dotyczy także osób mających kredyt złotowy, ponieważ w tym momencie oprocentowanie części kredytów w polskiej walucie również może przekroczyć wartość 5%, choć tendencja ta ma zostać zatrzymana już w połowie lub pod koniec roku 2022. 

Co z kredytami frankowymi w bankach?

Porównując obecną sytuację frankowiczów i osób, które zaciągnęły kredyt złotowy, można stwierdzić, że sytuacja osób zadłużonych we frankach szwajcarskich jest na dzisiaj dramatyczna. Osoby te płacą najwyższe raty w historii. Rozważając, co dalej z frankiem, powinny one jak najszybciej wnioskować o przewalutowanie kredytu lub unieważnienie umowy kredytowej zawartej w CHF –  jeśli w jej treści znajdują się klauzule abuzywne. Obecnie spłata kredytu we frankach jest tak dużym obciążeniem finansowym dla osób mających to zobowiązanie, że może to doprowadzić do ich bankructwa.

Dlatego warto znaleźć sposoby na to, aby zmniejszyć oprocentowanie kredytu lub dowieść nieważności umowy zawartej we frankach szwajcarskich. Problem kredytów w obcej walucie, szczególnie we frankach szwajcarskich, jest uwarunkowany niekorzystnymi zmianami nie tylko w kursie tej waluty, ale również stawce WIBOR na kredyty złotowe. I to zarówno na te zaciągnięte wiele lat temu, jak i nowe. Przewalutowanie często jest utożsamiane z jego alternatywą, jaką jest odfrankowanie umowy. Pojęcia te uznawane są za jednoznaczne, niestety różnią się od siebie w sposób istotny. Mają one odmienne konsekwencje ekonomiczne i prawne. Przewalutowanie i odfrankowanie to możliwe scenariusze poradzenia sobie z problemem najwyższych rat w historii kredytów frankowych. Innym sposobem jest unieważnienie umowy, pod warunkiem znalezienia w niej klauzul abuzywnych, będących podstawową przesłanką do wszczęcia przewodu sądowego.

Oceń tą stronę

Podziel się treścią z innymi:

Facebook
Twitter
LinkedIn