BLOG

Likwidacja LIBOR – co dalej z kredytami frankowymi?

Osoby spłacające kredyty we frankach na bieżąco śledzą wyroki Sądu Najwyższego, a także postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wszelkie postanowienia i dyrektywy w tej sprawie mogą być jednym z najskuteczniejszych instrumentów prawnych, prowadzących do podważenia zawartych umów kredytu frankowego, prowadzenia mediacji z bankiem lub obniżenia wysokości zobowiązania w CHF. 

Co dalej z kredytami frankowymi 2021?

Kredytobiorcy spłacający zobowiązanie w obcej walucie, często zastanawiają się, co dalej z kredytami frankowymi. Zmiany w tej kwestii przyniósł początek 2022 roku, a szczególnie zastąpienie wskaźnika LIBOR przez SARON. W tym miejscu należy dowiedzieć się, co to jest LIBOR, ponieważ jest to termin powszechnie obowiązujący w prawie bankowym. Pod tym pojęciem kryje się referencyjna wysokość oprocentowania kredytów i depozytów na rynku międzybankowym w Londynie. Od 1 stycznia 2022 roku wskaźniki LIBOR przestały istnieć. Koniec LIBOR wywiera istotnie duży wpływ na umowy kredytowe zawarte w obcych walutach, w tym we frankach. Warto zatem wiedzieć, czy LIBOR, likwidacja tego wskaźnika będzie miała odniesienie do franka szwajcarskiego, a tym samym kredytów frankowych. Jest to optymistyczna wizja na obniżenie wysokości posiadanego zobowiązania, ale nie jego całkowite unieważnienie.

Co z frankowiczami, którzy spłacili kredyt?

W przypadku kredytów frankowych, które zostały w całości wpłacone, również można dochodzić swoich roszczeń związanych z tym zobowiązaniem finansowym. W kwestii spłaconych kredytów walutowych warto wystosować do sądu pozew o zapłatę. Według Sądu Najwyższego w przypadku odfrankowania nie ma potrzeby uzyskiwania nowego harmonogramu spłat raty kredytu. To sposób na odzyskanie części wpłaconych pieniędzy. Dotyczy to zarówno kredytów mieszkaniowych, jak i kredytów frankowych wziętych na inny cel niż zakup lub budowa nieruchomości. Możliwość odzyskania pieniędzy wymaga zainicjowania postępowania sądowego i złożenia tak zwanego powództwa o zapłatę – na podstawie artykułu 189 Kodeksu postępowania cywilnego.

Warto pamiętać, że w przypadku spłaconych w całości kredytów frankowych nie istnieje już żadna relacja pomiędzy kredytobiorcą a kredytodawcą. Dlatego też w kwestii – co dalej z kredytami frankowymi spłaconymi w całości, należy pamiętać, że kredytobiorcy mają ograniczone możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem. Dzieje się tak z przyczyny tego, że kredytobiorcy, którzy w całości spłacili kredyt we frankach, mają duże problemy z wykazaniem interesu prawnego względem ustalenia nieważności umowy frankowej w sentencji otrzymanego wyroku sądowego. Jeśli kredyt frankowy jest spłacony, nie występuje bowiem konieczność ochrony konsumenta przed tak zwanymi roszczeniami kontraktowymi ze strony banku względem spłaty kolejnych rat.

Co teraz z frankowiczami?

Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2022 roku w kwestii likwidacji LIBOR, nie mogą być uznawane za podstawę do unieważnienia umów frankowych. To błędne przekonanie, które dało fałszywą nadzieję wielu frankowiczom. Koniec tego wskaźnika nie oznacza w praktyce unieważnienia umów kredytowych w CHF. Kredyty frankowe po likwidacji stopy LIBOR dla franka szwajcarskiego będą publikowane ze wskaźnikiem SARON. Oznacza to, że nastąpi zmiana stawki referencyjnej. O tym fakcie każdy kredytodawca będzie musiał poinformować kredytobiorców, czyli również frankowiczów. W myśl rozporządzenia Komisji Europejskiej nie ma zatem wątpliwości, że umowy kredytowe waloryzowane do CHF, w dalszym w ciągu pozostaną ważne, mimo że nastąpił koniec LIBOR CHF. Zlikwidowanie wskaźnika LIBOR może zmienić wiele w sprawie kredytów frankowych, ponieważ zmiana stawki referencyjnej może skutkować tym, że bank zmniejszy wysokość rat i opłat dodatkowych, które funkcjonowały, gdy istniał jeszcze LIBOR CHF.

Co z ugodami frankowymi?

Optymistyczną wiadomością dla osób zastanawiających się, co z kredytami frankowymi, jest możliwość prowadzenia mediacji z bankami. Koniec LIBOR to nie jedyna szansa na zmniejszenie zobowiązania frankowego. Osoby, które mają kredyty mieszkaniowe, jak również inne zobowiązania w obcej walucie w postaci franka szwajcarskiego, mogą zgłosić się do banków z wnioskiem o podjęcie mediacji. Ma ona zmierzać do zawarcia ugody frankowej. Prowadzi to do osiągnięcia porozumienia na płaszczyźnie bank a kredytobiorca.

Według prowadzonych statystyk, do tej pory zawarto 5,7 tys. ugód frankowych, a tylko 800 mediacji zakończyło się na niekorzyść kredytobiorcy. Mediacja w sprawie kredytów frankowych dotyczy takich banków, jak między innymi PKO, BP, ING, a także BOŚ i innych. To instytucje finansowe, które zaproponowały posiadaczom kredytów walutowych ich konwersję. Dzięki temu kredyty frankowe liczone są od początku w polskich złotówkach, a nie we franku szwajcarskim.

Rok 2022 przyniósł kilka zmian względem kredytów walutowych. Pierwszą jest przede wszystkim likwidacja LIBOR, co skutkuje zmianą stawki referencyjnej odnoszącej się również do umów kredytowych CHF. Ponadto kredytobiorcy, zwani frankowiczami, mogą wystąpić do banku z propozycją zawarcia ugody. Prowadzone mediacje mogą pomóc kredytobiorcom w konwersji dotychczasowego zobowiązania. Pozytywny wynik mediacji dotyczy większości banków działających na terenie Polski. To szansa na to, aby kredyty frankowe, po konwersji, były spłacane w złotówkach.

Oceń tą stronę

Podziel się treścią z innymi:

Facebook
Twitter
LinkedIn