Klauzula informacyjna - klient - Kancelaria Rzucidło
 

HomeKlauzula informacyjna – klient

Klauzula informacyjna - klient

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów
IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego (Aleja Rzeczypospolitej 22c/72, 02-972 Warszawa)
Cele przetwarzania
 • składanie ofert dostawy towarów lub usług przez IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego
 • realizacja zamówień i sprzedaży towarów lub usług IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego
 • zawarcie i realizacja umowy gospodarczej zawartej z IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego
 • wystawianie dokumentów rozrachunkowych
 • monitorowanie wykonywania zlecenia
 • realizacja obowiązków prawnych ciążących na IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego związanych z obsługą zawartej umowy gospodarczej
Dane przetwarzane imię i nazwisko, email, telefon, adres zamieszkania, adres miejsca pracy, adres dostawy, adres siedziby, NIP, PESEL, dane identyfikacyjne dok. tożs., numer rachunku bankowego, płeć, wiek, data urodzenia, pozycje na fakturze, wizerunek, treść korespondencji, treść rozmowy, inne informacje o sytuacji rodzinnej, Informacje dotyczące osób pozostających na utrzymaniu, edukacja, miejsce urodzenia, stan cywilny, zawód, narodowość, doświadczenie zawodowe, profil psychologiczny, kronika kryminalna, referencje osobiste,
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla celów związanych z realizacją umowy zawartej przez Panią/Pana z IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego lub realizacji Pani/Pana żądań zgłoszonych przed zawarciem umowy z IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego [art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
 • przetwarzanie Pani/Pana pozostałych danych osobowych zebranych w kwestionariuszu osobowym jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Upoważnieni pracownicy IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego.
 • Podmioty wykonujące na rzecz IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego usługi: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego.
Okres przechowywania danych
 • Do czasu realizacji umowy zawartej przez Panią/Pana z IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego
 • 5 lat - do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego (na podstawie: art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2018.395 t.j. z dnia 20 lutego 2018 roku))
 • 3 lata - po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Pani/Pana umowy z IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego (Aleja Rzeczypospolitej 22c/72, 02-972 Warszawa), email: iwona@kancelariarzucidlo.pl
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych przed zawarciem umowy z IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia przez Panią/Pana umowy z IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego.
 • W przypadku zawarcia umowy gospodarczej z IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są bez konieczności uzyskania Pani/Pana zgody, w związku z realizacją zawartej z IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego umowy.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.

© 2022 Iwona Rzucidło Kancelaria Radcy Prawnego, Made By DarkSite