Prawo administracyjne - Kancelaria Rzucidło
 

HomePrawo administracyjne

PRAWO ADMINISTRACYJNEWiedza i doświadczenie dają nam skuteczność

IWONA RZUCIDŁOZaufaj ekspertowi

Dzięki doświadczeniu zdobytemu w pracy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym umiem skutecznie reprezentować strony w postępowaniach sądowych: przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i NSA. Jako radca prawny prowadzę sprawy moich klientów także przed organami administracji publicznej. Ponadto, szkolę pracowników organów administracyjnych, więc znam każdą perspektywę prowadzenia spraw z zakresu prawa administracyjnego

zdjecie-1-uslugi-prawo-administracyjne
zdjecie-2-uslugi-prawo-administracyjne

NASZE DOŚWIADCZENIEW czym możemy pomóc?

Nasze doświadczenie obejmuje w szczególności (ale nie tylko):

– prawo budowlane

– prawo geodezyjne i kartograficzne

– prawo zagospodarowania przestrzennego

– prawo ochrony środowiska

– prawo oświatowe

– obywatelstwo

– środki unijne (fundusze strukturalne)

– własność przemysłowa

– cło, akcyza

– działalność regulowana

– VAT

Dla kogo jest ta usługa:

dla ceniących jakość usług i unikalne doświadczenie eksperckie pełnomocnika

Dla kogo nie jest ta usługa:

dla osób, które nie chcą zapewnić sobie tego, co możliwe, aby wygrać sprawę

KANCELARIAKorzyści ze współpracy
właśnie z nami:

– skuteczność

– gwarancja 100% zaangażowania w sprawę

– skorzystanie z naszej znajomości spraw z zakresu prawa administracyjnego z każdej strony: jako sądu administracyjnego, organu administracji publicznej i strony postępowania administracyjnego

– wyróżniająca się jakość usług

– doskonała komunikacja, informowanie o każdym zdarzeniu w sprawie, udzielenie odpowiedzi na każde pytanie czy wątpliwość klienta

– prawdziwie indywidualne podejście

– obsługa klientów z całej Polski, możliwość obsługi zdalnej

zdjecie-3-uslugi-prawo-administracyjne

Umów się na niezobowiązującą bezpłatną konsultację

Przeanalizujemy Twoją sytuację prawną i finansową względem banku.

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne jest działem prawa, który zalicza się do prawa publicznego. Obejmuje  szereg norm, które odpowiadają za regulację funkcjonowania organizacji i administracji publicznej, a także zachowania się osób fizycznych, a także innych podmiotów w zakresie nieokreślonym przez przepisy innych działów prawa.

Normy prawa administracyjnego oddziałują zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio poprzez ustanawianie obowiązków i uprawnień. Prawo administracyjne definicja zasadza się na opisie relacji pomiędzy państwem a obywatelami, a także państwem a instytucjami państwa. Jedną z charakterystycznych cech norm prawa administracyjnego jest możliwość wykorzystania przymusu państwowego w celu wykonania norm prawa administracyjnego.

Podejmuję się reprezentowania stron:

 • w postępowaniach sądowych przed organami administracji publicznej,
 • przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi,
 • w sprawach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Posiadam bogate doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w NSA. Jestem skutecznym ekspertem w dziedzinie prawa administracyjnego – zachęcam do skorzystania z mojej wiedzy i doświadczenia w reprezentowaniu klientów przed sądami oraz organami administracji publicznej.

prawo administracyjne
Co to jest prawo administracyjne?

Co to jest prawo administracyjne?

Reprezentuję klientów w sprawach związanych m.in. z:

 • prawem budowlanym,
 • prawem geodezyjnym,
 • prawem kartograficznym,
 • prawem zagospodarowania przestrzennego,
 • prawem ochrony środowiska,
 • prawem oświatowym.

Ponadto zajmuję się:

 • obywatelstwem,
 • środkami z EU,
 • własnością przemysłową,
 • cłem,
 • akcyzą,
 • działalnością regulowaną,
 • podatkiem VAT.

Jako ekspert, klientom proponuję kompleksowe wsparcie prawne i pomoc w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego. Zapewniam także szkolenia dla pracowników organów administracyjnych. Ich celem jest podnoszenie kompetencji i poziomu wiedzy funkcjonariuszy publicznych w wielu dziedzinach prawa administracyjnego.

W ramach udzielanego wsparcia w zakresie prawa administracyjnego, posiłkuję się obowiązującymi w polskim systemie prawnym źródłami, do których należy Konstytucja RP, ustawy, rozporządzenia, a także ratyfikowane umowy międzynarodowe i rozporządzenia z mocą ustaw.

Jakie jest prawo administracyjne?

Funkcjonujący w Polsce podział prawa administracyjnego obejmuje:

 • prawo administracyjne ustrojowe normujące strukturę i zasady funkcjonowania administracji publicznej,
 • prawo administracyjne materialne regulujące prawa i obowiązki względem organów administracji publicznej i obywateli.

Podział prawa administracyjnego obejmuje także prawo administracyjne procesowe określające postępowanie administracyjne.

Warto także uwzględnić prawo urzędnicze, które wynika bezpośrednio ze statusu urzędników uznawanych za funkcjonariuszy publicznych. Obowiązujące w Polsce ustawy regulują niektóre kwestie administracyjno-prawne oraz związane z prawem karnym. Ponadto prawo administracyjne można podzielić także na tzw. kompleksowe gałęzie prawa, wśród których wyróżnia się prawo oświatowe, lotnicze, morskie, łowieckie, budowlane czy prawo nieruchomości.

Jakie jest prawo administracyjne?
Czym zajmuje się prawo administracyjne?

Czym zajmuje się prawo administracyjne?

Osoby zastanawiające się, czym zajmuje się prawo administracyjne, powinny mieć świadomość, że jest to gałąź prawa, która dotyczy przede wszystkim wszystkich spraw wpływających na działanie organów administracji publicznej i podmiotów z nimi bezpośrednio powiązanych.

Prawo administracyjne zajmuje się regulacją stosunków prawnych w państwie pomiędzy podmiotami a organami państwowymi i samorządowymi. Przepisy ogólne prawa administracyjnego ustalają zakres kompetencji państwowych w taki sposób, aby nie dochodziło do powstawania nadużyć. Zatem system prawa administracyjnego reguluje na mocy przepisu wszelkie uprawnienia i obowiązki.

Cechą charakterystyczną prawa administracyjnego jest zastosowanie przymusu państwowego w celu wykonania procedury prawnej. Zadaniem prawa administracyjnego jest wprowadzanie w życie tak zwanej idei porządku. Prawo to nakłada na podmioty sankcje pojmowane jako kary.

W pracy kancelarii posiłkujemy się źródłami prawa administracyjnego. Bogate doświadczenie zawodowe umożliwia mi prowadzenie spraw z zakresu prawa administracyjnego z podziałem na prawo budowlane, prawo zagospodarowania przestrzennego, prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo oświatowe, prawo ochrony środowiska, prawo obywatelskie, a także kwestie podatku VAT, cła i akcyzy, środków unijnych czy własności przemysłowej.

Umów się na niezobowiązującą bezpłatną konsultację

Przeanalizujemy Twoją sytuację prawną i finansową względem banku.

Pomoc prawna

Proponowana przez nas pomoc prawna obejmuje wsparcie z zakresu specjalisty prawa administracyjnego. Oferujemy pomoc prawną dla osób fizycznych i przedsiębiorców w zakresie m.in. likwidacji szkód górniczych czy budowalnych, obejmującą wszystkie etapy postępowania przeciwko podmiotowi. Świadczymy także usługi obejmujące czynności w postępowaniu egzekucyjnym na etapie wykonywania wyroków zapadających przeciwko podmiotom odpowiedzialnym za szkody budowlane czy górnicze.

Podejmujemy się reprezentacji prawnej i wsparcia w postępowaniach przed wszystkimi organami administracji publicznej w zakresie prawa administracyjnego. W naszych kompetencjach leży sporządzenie opinii prawnych w zakresie prawa administracyjnego i materialnego, a także monitorowanie postępowania sądowo-administracyjnego, składanie środków odwoławczych w postaci odwołań, zażaleń, wniosków lub skarg o wznowienie postępowania czy kasacji.

Do naszych obowiązków należą także: uzyskiwanie zezwoleń, licencji czy koncesji oraz obsługa prawna w zakresie procesu inwestycyjnego dotyczącego prawa budowlanego. Zajmujemy się również zamówieniami publicznymi czy opłatami adiacenckimi.  Oferujemy doradztwo w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego czy zezwolenia na pobyt na terytorium RP. Ponadto bronimy interesów osób prowadzących spory ze spółdzielniami, a także z organami zajmującymi się zagospodarowaniem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami czy ochroną środowiska.

Sankcje w prawie administracyjnym nakładane są na osoby fizyczne, prawne, a także jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej. Wspomniane sankcje mogą obejmować kary finansowe, cofnięcie zezwolenia bądź koncesji, a także cofnięcie uprawnień. Podejmujemy się obsługi takich spraw.

Kolejną sferą naszej kompleksowej obsługi jest wsparcie dla osób fizycznych, prawnych, a także jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, w zakresie dochodzenia swoich praw względem nałożenia sankcji za złamanie lub ewidentne naruszenia obowiązującego w Polsce prawa administracyjnego. Jako eksperci oceniamy na podstawie zebranych przez nas materiałów dowodowych, czy doszło do nadużyć względem obowiązującego prawa administracyjnego.

https://kancelariarzucidlo.pl/wp-content/uploads/2022/03/jakie-jest-prawo-administracyjne.jpg
Kto podlega prawu administracyjnemu?

Kto podlega prawu administracyjnemu?

Prawu administracyjnemu podlega każdy obywatel, który ma obowiązek ściśle podporządkować się dyspozycjom, które wydawane są przez państwo (w zakresie prawa cywilnego regulowane są stosunki pomiędzy równorzędnymi podmiotami).

Prawo administracyjne można określić terminem prawa obywatelskiego, ponieważ determinuje ono status obywatela w kraju. Swoją ekspercką pomoc dedykujemy wszystkim osobom potrzebującym wsparcia prawnego, tj. osobom fizycznym, jednostkom prawnym, a także innym podmiotom nie posiadającym osobowości prawnej.

Zapewniamy szereg korzyści ze współpracy z nami. Wśród nich wymienić należy efektywność oraz zaangażowanie i indywidualne podejście do każdej powierzonej nam sprawy. Ponadto doskonałą znajomość spraw z dziedziny prawa administracyjnego i jakość świadczonych usług. Nie należy zapomnieć także o sprawnej i czytelnej komunikacji z klientem na każdym etapie postępowania.

Jesteśmy z Warszawy, jednak z przyjemnością i pełnym zaangażowaniem zapewnimy pomoc prawną klientom z całej Polski, a nawet zagranicy. Zaufaj nam i przekonaj się, jak korzystna będzie współpraca z kompetentnymi ekspertami z zakresu prawa administracyjnego.

Umów się na niezobowiązującą bezpłatną konsultację

Przeanalizujemy Twoją sytuację prawną i finansową względem banku.

© 2021 Iwona Rzucidło Kancelaria Radcy Prawnego, Made By DarkSite