SARON zamiast LIBOR – znaczenie dla kredytów frankowych

SARON zamiast LIBOR – znaczenie dla kredytów frankowych

Niektórzy kredytobiorcy kredytów odnoszonych do CHF czy EUR otrzymali od banków – swoich kredytodawców pisma informujące o możliwości aneksowania umowy kredytu. Jest to wynikiem zmiany wskaźnika referencyjnego, będącego elementem oprocentowania (dotychczas LIBOR + marża banku) z LIBOR na SARON. Wielu kredytobiorców boi się podpisać z bankiem jakikolwiek dokument, aby nie pogorszyć swojej sytuacji co do […]

Kredytobiorcy kredytów w PLN mogą wkrótce powtórzyć los frankowiczów

Kredytobiorcy kredytów w PLN mogą wkrótce powtórzyć los frankowiczów

Kredytobiorcy „złotówkowi” czuli się dotychczas bezpiecznie. Aktualnie, w związku z niską stopą procentową (wyjątkowo niski WIBOR jako wskaźnik referencyjny dla kredytów w PLN jako składnik oprocentowania kredytu w postaci WIBOR + marża banku) coraz więcej osób otrzymywało kredyt złotówkowy. W górę więc poszybowały ceny mieszkań i domów. Kredytobiorcy przewidywali spokojną spłatę kredytu przez lata, bez […]