BLOG

Wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału – „straszak” Banków

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału to pierwszy „straszak” banków w stosunku do konsumentów, którzy pozwali bank i w procesie sądowym żądają unieważnienia kredytu.

Banki zastrzegają, że każdorazowo, natychmiast po stwierdzeniu przez sąd nieważności umowy, będą żądać zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału.

Niejednokrotnie banki strasząc stosują do wyliczeń wysokie oprocentowanie stosowane do kredytów złotowych gotówkowych.

W ocenie Kancelarii przyznanie bankowi prawa do takiego rodzaju wynagrodzenia byłoby sprzeczne z Dyrektywą 93/13, która bezwzględnie chroni konsumentów. W przedmiotowej dyrektywie znajdują się sankcje dla banków, które stosują nieuczciwe warunki w umowach. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej dyrektywy bank nie może mieć żadnych profitów w sytuacji gdy działa niezgodnie z prawem, dobrymi obyczajami, proponuje konsumentom umowy zawierające wady.

Podstawy prawnej żądania banków nie znajdują nie tylko Prezes UOKiK, Rzecznik Finansowy ale również sądy powszechne oddalając powództwa banków w tym zakresie.

Warto wskazać, że gdyby banki znalazły podstawę prawną przedmiotowego żądania to również konsumenci będą mogli na tej samej podstawie żądać wynagrodzenia ponieważ bank przez kilkanaście lat spłaty kredytu obracał pieniędzmi „frankowiczów”.

Kancelaria podkreśla, że z treści pism do kredytobiorców/”frankowiczów” banki z jednej strony utrzymują, że kwestionowane umowy kredytowe są ważne, z drugiej zaś domagają się zapłaty tytułem nieważnej umowy. Dlatego też w ocenie mec. Iwony Rzucidło wezwania nie mają na celu wyegzekwowania od kredytobiorców środków pieniężnych, lecz wyłącznie straszenie ich ogromnymi sumami roszczeń.

Takie działania banków mają wyłącznie na celu rozgłos medialny i zniechęcenie przed podejmowaniem kroków prawnych ze strony „frankowiczów”.

Pomimo wszystko, sądy w zdecydowanej większości unieważniają umowy kredytowe bo aż w około 95%. Zatem twierdzenia banków o możliwości przegrania procesu są nieprawdziwe. Należy pamiętać, że wyroki w większości sądów w Polsce zapadają dosyć szybko z uwagi na występowanie jednolitej już w zasadzie linii orzeczniczej, braku wątpliwości prawnych.

Kancelaria podkreśla, że w przypadku unieważnienia przez sąd powszechny umowy kredytowej, zgodnie z teorią dwóch kondykcji, to bank powinien w pierwszej kolejności oddać kredytobiorcy sumę wpłaconych przez niego rat kredytowych.

Ponadto, prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytową jest podstawą do wykreślenia wpisu hipotecznego banku w księdze wieczystej nieruchomości. Zgodnie z treścią uchwały SN nr III CZP 28/21 z 8 września 2021 roku, hipotekę można wykreślić na podstawie prawomocnego wyroku unieważniającego umowę, nawet w sytuacji gdy bank nie wyrazi na to pisemnej zgody.

Oceń tą stronę

Podziel się treścią z innymi:

Facebook
Twitter
LinkedIn