BLOG

Ugoda czy pozew sądowy

Banki od wielu miesięcy zachęcają kredytobiorców frankowych do ugód sądowych i pozasądowych w szczególności mBank czy PKO BP . Ugody dotyczą przede wszystkim zmiany zobowiązania pieniężnego z waluty frank szwajcarski na złotówki.

Kancelaria jednak w propozycjach ugodowych widzi wyłącznie korzyści dla banków a nie dla „frankowiczów”. Wynika to przede wszystkim eliminacji ryzyka prawnego pierwotnej umowy kredytowej, która jest najczęściej nieważna ponieważ zawiera klauzule „abuzywne”. Umowa kredytowa pierwotna zostaje utrzymana w obrocie prawnym zmienia się oprocentowanie, które najczęściej w proponowanych ugodach jest zdecydowanie wyższe od tego, które płaci „frankowicz” aktualnie (stawka WIBOR a nie SARON). „Frankowicz” podpisując ugodę zrzeka się wszystkich roszczeń, które by mu przysługiwały z pierwotnej umowy kredytowej.

W ocenie Kancelarii, z wyżej wymienionych powodów (niekorzystnych propozycji ugodowych) warto złożyć pozew do sądu powszechnego ponieważ linia orzecznicza sądów dotycząca „frankowiczków” jest w zasadzie jednolita. W zdecydowanej większości jest orzekana nieważność umów kredytowych (około 95%). Podkreślić należy, że bardzo często jest udzielane zabezpieczenie roszczenia na czas trwania procesu sądowego – brak płatności rat kapitałowo – odsetkowych.

Należy, pamiętać, że planowane zmiany procedury cywilnej przewidują możliwość złożenia pozwu wyłącznie w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania konsumenta – „frankowicza”. Co w konsekwencji będzie powodowało obciążenie sprawami „frankowymi” lokalnych sądów i możliwej przewlekłości postępowań. Mało tego, Kancelaria przewiduje również lawinę pozwów dotyczących WIBOR. Kończąc, z uwagi na ilość przegrywanych spraw, banki nie są w najlepszej kondycji finansowej i możliwa w perspektywie czasu jest utrudniona bądź niemożliwa egzekucja świadczeń pieniężnych pochodzących z wyroków sądów powszechnych.

Z perspektywy prowadzonych spraw sądowych oraz analizy prawnej propozycji ugód w ocenie Kancelarii bardziej opłaca się unieważnić umowę kredytową w sądzie powszechnym, co pozwoli „frankowiczowi” na szereg korzyści w szczególności: eliminację umowy kredytowej z obrotu prawnego, odzyskanie od banku nadpłat kredytu (ponad nominalną jego wartość), uzyskanie ustawowych odsetek za opóźnienie a także wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Oceń tą stronę

Podziel się treścią z innymi:

Facebook
Twitter
LinkedIn