Czym jest unieważnienie kredytu frankowego?
 

AktualnościBlogUnieważnienie kredytu frankowego – z czym się wiąże i czy jest korzystne?

9 grudnia 2022 Kancelaria Rzucidło

Wielu frankowiczów marzy o rozwiązaniu swoich problemów. Unieważnienie kredytu frankowego (prawidłowo: ustalenie/stwierdzenie nieważności) może prowadzić do zakończenia sprawy związanej z zadłużeniem. Z racji tego, że niesie za sobą poważne konsekwencje prawne, warto dokładnie przemyśleć ten ruch. Sprawdź, co będzie dla Ciebie najbardziej opłacalne i z czym wiążę się pozwanie banku.

Czym jest unieważnienie kredytu frankowego?

Rozwiązanie to dotyczy zarówno kredytów indeksowanych (udzielonych i wypłacony w złotówkach, ale waloryzowany w walucie franka szwajcarskiego), jak i denominowany (wypłacany w złotówkach, ale w umowie wyrażony we frankach szwajcarskich). Unieważnienie stanowi rozstrzygnięcie problemu frankowego, które jest korzystne dla kredytobiorcy. Zakłada ono, że bank zobowiązuje się do oddania kredytobiorcy wszystkich wpłaconych rat. Kredytobiorca natomiast deklaruje spłatę wypłaconego kredytu do banku. Jest to bez wątpienia wyjście korzystne dla frankowiczów, ponieważ muszą oni oddać kapitał bez odsetek, dodatkowych opłat i prowizji.

Na czym polega odfrankowanie kredytu?

Inną alternatywą dla unieważnienia kredytu frankowego jest jego odfrankowanie. Takie działanie skutkuje przekształceniem waluty kredytu z franka szwajcarskiego na złotówkę, przy zachowaniu “frankowego” oprocentowania. Przeliczenie odbywa się po kursie średnim NBP z dnia podpisania umowy kredytu. Kredytobiorca otrzymuje nadpłaty wygenerowane wskutek takiego przeliczenia kredytu. Jest to rozwiązanie zasądzane przez sądy rzadziej, w ok. 20% przypadków.

Ile kosztuje wniesienie pozwu do sądu?

Wniesienie pozwu frankowego do sądu wymaga uiszczenia opłaty. Wpis sądowy to koszt 1 000 zł. Kwotę należy przelać na rachunek bankowy sądu, który rozpozna sprawę. Jeśli sprawa zostanie wygrana przez kredytobiorcę, wówczas cała opłata zostanie zwrócona przez bank, na konto frankowicza. Nie jest jednak jedyna opłata. Frankowicze muszą liczyć się także z opłatą za wydanie zaświadczeń z banku oraz ewentualną wpłatą zaliczki na poczet opinii biegłego (aktualnie bardzo rzadko uiszczana opłata). Sprawę frankową należy zainicjować w miejscu, w którym mieści się siedziba banku albo w miejscu zamieszkania kredytobiorcy, chyba, że szczegółowe dane na temat są zawarte w umowie.

Czym jest teoria salda w sprawie frankowej?

Teoria salda, zgodnie z orzecznictwem sądowym, w tym orzeczeniami Sądu Najwyższego, nie obowiązuje w sprawach frankowych. Zgodnie z tą teorią sąd w procesie dokonuje kompensacji roszczeń obu stron – pieniądze powinna wtedy zwrócić strona osiągająca większą korzyść. Również podczas unieważnienia kredytu frankowego sądy powoływały się na teorię salda i obciążały frankowicza kosztami procesu.

Czym jest teoria dwóch kondykcji w sprawie frankowej?

Teoria dwóch kondykcji uwzględnia interesy frankowiczów. W założeniu tej teorii sąd nie dokonuje automatycznej kompensacji i może zasądzić dochodzoną przez kredytobiorcę kwotę, jeśli bank nie zgłosi innego żądania. W tej sytuacji bank może zgłosić żądanie dopiero w innym procesie, z uwzględnieniem terminu przedawnienia, które jest datowane na trzy lata, od dnia zawarcia umowy.

 

Unieważnienie kredytu frankowego – czy warto?

Unieważnienie umowy kredytu frankowego niesie za sobą wiele korzyści. Kredytobiorca może zakończyć tym orzeczeniem kwestię swojego kredytu frankowego. Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nieważność umowy daje podstawę do wykreślenia hipoteki na rzecz banku, a więc frankowicz pozostaje prawnym właścicielem nieruchomości, która jest całkowicie wolna od obciążeń. Inną korzyścią płynącą z unieważnienia kredytu frankowego jest odzyskanie pełnej zdolności kredytowej przez frankowicza. Dodatkowo, wskutek korzystnego wyroku kredytobiorca rozlicza się z bankiem wyłącznie maksymalnie do wysokości kapitału kredytu, bez konieczności płacenia rat odsetkowych (odsetek) czy opłat okołokredytowych (prowizji, ubezpieczeń). Co więcej, zyskuje wysokie kwoty z tytułu odsetek ustawowych za opóźnienie.

 

Skutki unieważnienia umowy frankowej

Efektem unieważnienia umowy kredytowej jest przede wszystkim uznanie umowy za niewiążącą, tak jakby nigdy nie została podpisana. Działanie pozwala to na uniknięcie wspomnianych prowizji i odsetek. Oznacza to, że jeśli zaciągnął on 200 000 zł kredytu, to jest zobowiązany do oddania dokładnie takiej kwoty (niekiedy nie musi oddawać nawet tego). Warto wiedzieć, że unieważnienie kredytu powoduje, iż nie ma podstaw do istnienia zabezpieczeń spłaty kredytu w postaci wpisanej hipoteki na rzecz banku. Dotyczy to też zabezpieczeń dodatkowych, takich jak np. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Po pozytywnym dla kredytobiorcy prawomocnym wyroku dochodzi do wzajemnych rozliczeń finansowych z bankiem.

 

Jaką strategię procesową obrać?

Podjęcie decyzji na temat najlepszej drogi nie jest proste i wymaga dogłębnej analizy. Na wybór odpowiednich kroków wpływ ma sytuacja ekonomiczna, kursy walut oraz tendencje orzecznictwa sądowego. W pozytywnym rozwiązaniu sprawy pomoże kompetentny radca prawny, który rozważy wiele ewentualności i spojrzy na problem z wielu perspektyw. Jeśli borykasz się ze spłatą kredytu frankowego, zgłoś się do naszej kancelarii. Dotychczas ok. 95% kredytobiorców wygrało sprawy i uwolniło się od zadłużenia we wszystkich sprawach frankowych, w naszej Kancelarii wygraliśmy 100% spraw naszych Klientów. Warto wziąć więc sprawy w swoje ręce. Jako radca prawny i specjalista od spraw frankowych gwarantuję rzetelną pomoc i efektywne działanie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, umów się na bezpłatną rozmowę, podczas której omówimy Twoją sytuację prawną i finansową.

Kancelaria Rzucidło

Iwona_Rzucidlo_logo_white
ul. Śniadeckich 10, Warszawa - siedziba Kancelarii
al. Rzeczypospolitej 22c/72, Warszawa - adres do korespondencji

Obserwuj nas:

Najnowsze artykuły

© 2023 Iwona Rzucidło Kancelaria Radcy Prawnego, Made By DarkSite