Czy warto podejmować mediacje z bankiem w sprawie kredytu frankowego? - Kancelaria Rzucidło
 

AktualnościBlogCzy warto podejmować mediacje z bankiem w sprawie kredytu frankowego?

25 października 2022 Iwona Rzucidło

Rozmowy ugodowe to częsta praktyka banków, które napotykają reklamację ze strony klientów, podpisujących umowy kredytu waloryzowane CHF. Konsultacje w formie mediacji przebiegają przed instytucją Centrum Mediacji Sądu Polubownego, przy obecności Komisji Nadzoru Finansowego. Czy klientom opłaca się skorzystać z tej oferty? Czy mediacje prowadzą do zakończenia problemów ze spłatą kredytu frankowego?

Jak wyglądają mediacje z bankiem?

Celem mediacji jest osiągnięcie porozumienia między kredytobiorcą a bankiem. Cały proces przebiega pod czujnym okiem mediatora, który z definicji jest osobą neutralną w sprawie. Nie może on być sędzią ani arbitrem, czy pełnomocnikiem żadnej ze stron.

Zdecydowaną zaletą zawarcia ugody jest szybki czas postępowania mediacyjnego.  Kredytobiorcy mogą w krótkim czasie dopełnić wszystkich formalności i stawić się w sądzie. Uzgodnienie i akceptacja warunków umowy może zająć około godziny.

Uzyskanie ugody z bankiem jest długotrwałym procesem, który wiąże się ze stresem i koniecznością spełnienia wymogów prawnych. Rozwiązanie przygotowane przez bank pozwala na uzyskanie ugody zdecydowanie szybciej niż podczas dochodzenia swoich praw w sądzie powszechnym. Trzeba mieć jednak na uwadze, że podczas mediacji rozwiązanie może okazać się niekorzystne dla poszkodowanych, ponieważ sprawa nie jest jednak tak prosta jak podpisanie aneksu, który w banku można zrealizować niemal natychmiast.

Proces mediacji w poszczególnych etapach

Jak przebiega proces mediacji? Oto poszczególne fazy tej procedury.

  1. Na początku kredytobiorca musi złożyć wniosek o mediację w Centrum Mediacji Sądu Polubownego. Wniosek można złożyć za pomocą bankowości elektronicznej lub w oddziale banku. Dokument musi być złożony przez wszystkich kredytobiorców, którzy złożyli pierwotną umowę. Jeśli bank wyrazi zgodę, umowa o mediację jest oficjalnie zawarta.
  2. Po otrzymaniu dokumentów mediator zapoznaje się ze sprawą i weryfikuje swoją bezstronność.
  3. Następnie mediator kontaktuje się ze stronami sprawy, czyli klientem banku oraz pełnomocnikiem banku. Rozmowa dotyczy ustalenia przebiegu mediacji, omówieniu jej zasad oraz ustaleniu terminu pierwszej wspólnej rozmowy mediacyjnej.
  4. Do kolejnego etapu rozmowy należy rozmowa mediacyjna. Podczas ustaleń omawiane są kwestie sporne i ustalane najkorzystniejsze dla obu stron rozwiązania. Rozmowa trwa od godziny do dwóch godzin i może być podzielona na kilka sesji. Zadaniem mediatora jest prowadzenie konsultacji zmierzających do zawarcia ugody i powstrzymanie ewentualnego konfliktu. Mediator może wskazać drogi rozwiązania sporu, ale jego propozycje nie są dla stron wiążące.
  5. Po ustaleniach szczegółów bank jest zobowiązany do przedstawienia propozycji ugody, do której musi się odnieść klient. Ugoda musi być podpisana w formie fizycznej lub cyfrowej przez klienta i dostarczona do Centrum Mediacji przez bank. W przypadku braku porozumienia mediacja zostaje zakończona protokołem z mediacji. Dokument zawiera informacje, że stronom nie udało się zawrzeć ugody.
  6. W kolejnym etapie mediator przygotowuje protokół z mediacji, na podstawie dostarczonej ugody, zawierającej podpis klienta i przedstawiciela banku. Protokół musi zostać przekazany uczestnikom mediacji.
  7. Ostatnim stadium procesu jest zatwierdzenie ugody przez sąd powszechny. Jeśli ugoda została zawarta przez mediatora i zatwierdzona przez sąd, ma ona moc prawną. Po nadaniu jej klauzuli wykonalności posiada ona tytuł wykonawczy.

Czy mediacje z bankiem opłacają się frankowiczom?

Wad mediacji jest zdecydowanie więcej. Przede wszystkim to kredytobiorcy muszą pokryć koszty takiego spotkania. I choć kwota nie jest wygórowana, propozycja skierowana do klientów wprowadzonych w błąd jest niestosowna.

Poza tym złożenie wniosku o mediacje wymaga określenie przez kredytobiorcę swojego stanowiska. Warto dodać, że bank ujawnia swoje zamiary względem sprawy dopiero podczas mediacji, co daje mu sporą przewagę na starcie. Klient dowiaduje się o stanowisku banku dopiero przed mediatorem, co utrudnia mu podjęcie korzystnej dla niego decyzji. Jest to poważna wada mediacji, ponieważ sprawy frankowe wymagają dogłębnej analizy. Proponowane przez bank przewalutowanie powinno się wyliczyć pod kątem kwoty pozostałej do spłaty, kursu waluty, wysokości rat, czy też korzyści wynikających z innych opcji.

Bardzo często zdarza się, że kredytobiorcy nie są świadomi skutków prawnych i finansowych zawarcia ugody z bankiem. Ponadto tryb zawarcia ugody jest bardzo sformalizowany, przez co najlepiej skorzystać z pomocy prawnika. W przypadku mediacji, tak samo podczas wytoczenia sprawy w sądzie powszechnym, to kredytobiorca musi pokryć koszty pomocy prawnej.

Co więcej ugody proponowane przez bank najczęściej odzwierciedlają rekomendacje wydane przez KNF. Z tego względu możemy się spodziewać, że proponowane rozwiązania nie będą korzystne dla kredytobiorców. Zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego kredyty frankowe powinny być traktowane na równi z kredytami złotówkowymi. W praktyce kredytobiorcy nie są świadomi czego się spodziewać i ile zyskają na ugodzie.

Alternatywa dla mediacji z bankiem

Nie rekomendujemy podejmowania współpracy z bankiem. Zasady mediacji nie są korzystne dla kredytobiorców i często kończą się podpisaniem ugody bez świadomości jej konsekwencji. Kredytobiorcy działający w pojedynkę często nie zdają sobie sprawy ze skutków prawnych podpisania dokumentu. Aby uniknąć przykrych niespodzianek i ryzyka, polecamy skontaktować się kancelarią prawną i rozwiązać sprawę na drodze sądowej. Jesteśmy kompetentnym pełnomocnikiem, którego cechuje przede wszystkim wysoka skuteczność. Od lat pomagamy frankowiczom i do dziś nie przegraliśmy żadnej sprawy. Umów się na spotkanie w naszej kancelarii, by poznać szczegóły współpracy.

 

© 2022 Iwona Rzucidło Kancelaria Radcy Prawnego, Made By DarkSite