BLOG

Unieważnienie umowy kredytowej – z czym się to wiąże?

Osoby mające kredyt we frankach szwajcarskich pragną jak najszybciej pozbyć się tego kłopotliwego zobowiązania finansowego. Jedną z możliwości, zgodnych z literą prawa, jest unieważnienie umowy kredytowej we frankach. W artykule objaśniamy, ile kosztuje unieważnienie umowy kredytowej w CHF i jakie ma ono konsekwencje dla kredytobiorcy.

Ile kosztuje unieważnienie umowy frankowej?

Pozew o kredyt frankowy kierowany do sądu wymaga jego sporządzenia przez kancelarię specjalizującą się w takich działaniach, jak unieważnienie umowy kredytowej we frankach. Warto dowiedzieć się, jakie opłaty będzie ponosić frankowicz. Wynagrodzenie kancelarii w sprawach frankowych to indywidualna kwestia. Polski ustawodawca przewidział, że unieważnienie kredytu we frankach, poprzez staranie się o pozytywną decyzję sądu, może dotyczyć wynagrodzenia jednorazowego lub opartego na opłacie inicjacyjnej i tak zwanej premii za sukces, czyli zapłacie otrzymanej za  wygranie sporu. Wynosi ona od 5 do 10%. Koszty związane z unieważnieniem umowy kredytu w CHF są uzależnione od kwoty wyżej wspomnianego zobowiązania. Osoby, które zaciągnęły kredyt we frankach do 50 000 zł zapłacą 3 600 zł. W przypadku zobowiązania od 200 000 do 2 milionów, mogą liczyć się z kosztami oscylującymi w granicach 10 000-12 000 zł. Warto pamiętać, że opłata sądowa od pozwu frankowego za unieważnienie umowy wynosi co do zasady 1000 zł. Dodatkowo frankowicz musi uiścić 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, które udzielane jest jego pełnomocnikowi.

Dlaczego umowy frankowe są nieważne?

Na podstawie Raportu Najwyższej Izby Kontroli i wyroków Sądu Najwyższego uznaje się, że nieważność umowy o kredyt w CHF dotyczy m.in. umów zawartych pomiędzy rokiem 2004 a 2010. Zawierają one niedozwolone postanowienia, które rażąco naruszają dobro i interes ekonomiczny kredytobiorców. Chodzi tutaj przede wszystkim o klauzule indeksacyjne, a także klauzule dotyczące kredytu denominowanego czy klauzule waloryzacyjne.

Postanowienia te mogą być przyczyną unieważnienia umów kredytowych we frankach, ponieważ z ich treści wynika, że banki mają prawo dowolnego kształtowania umowy kredytowej i zobowiązania. Oznacza to między innymi, że bank może dowolnie ustalać wysokość rat, co również wiąże się z pokrzywdzeniem ekonomicznego interesu kredytobiorcy. Sąd Najwyższy, a także rzecznik finansowy wielokrotnie podkreślali, że w umowach konsumenckich dotyczących kredytów frankowych pojawiają się liczne nieścisłości. Wspomniane wyżej klauzule abuzywne w kredytach frankowych są niekorzystne dla tak zwanej słabszej strony, czyli kredytobiorcy.

Co oznacza unieważnienie umowy kredytowej?

Wielu frankowiczów zastanawia się, jakie konsekwencje prawne, społeczne i ekonomiczne rodzi unieważnienie kredytu frankowego. Uznanie umowy kredytowej za niebyłą skutkuje pojawianiem się zobowiązań po obu stronach. Oznacza to, że frankowicz powinien zwrócić bankowi kwotę, jaką otrzymał od banku, ale pozbawioną odsetek i prowizji. Warto też pamiętać, że unieważnienie umowy kredytu frankowego wiąże się z nieważnością ustanowionych zabezpieczeń spłat tego zobowiązania w postaci hipoteki i umów dodatkowych. Ponadto unieważnienie umowy kredytowej obliguje do tego, że każda ze stron zwraca drugiej otrzymane świadczenie. Wymaga to jednak rozliczenia przy pomocy dwóch metod. Chodzi tu o teorię salda i teorię dwóch kondykcji.

Pierwsza polega na zwrocie pieniędzy przez stronę, która uzyskała większą korzyść z tak zwanej umowy frankowej. Z kolei zastosowanie teorii salda w przypadku nieważności umowy kredytowej we frankach, jest bardziej korzystne dla kredytobiorcy. W tym przypadku frankowicz, który wnioskuje o nieważność umowy kredytowej może żądać  przed sądem zwrotu wpłaconych kwot za okres 10 lat.

Oprócz możliwości przedawnienia umów frankowych, można dowieść przed sądem wadliwości umowy frankowej, która zawarta była z konkretnym bankiem. Takie postanowienie wydał Europejski Trybunał Sprawiedliwości i dotyczyło to banku BNP Paribas. Należy pamiętać, że unieważnienie kredytu frankowego dotyczy wszystkich umów zawartych w bankach działających na terenie Polski. Osoby, które odkryły klauzule abuzywne w kredytach frankowych mogą wnioskować do sądu o unieważnienie umowy frankowej. Pomocny w tym może być Rejestr Klauzul Abuzywnych. Jest on dostępny na stronie rządowej.

Oceń tą stronę

Podziel się treścią z innymi:

Facebook
Twitter
LinkedIn