Klauzula informacyjna - formularz - Kancelaria Rzucidło
 

HomeKlauzula informacyjna – formularz

Klauzula informacyjna - formularz

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez
IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
AdministratorIWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego (Aleja Rzeczypospolitej 22c/72, 02-972 Warszawa)
Cele przetwarzania
 • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: www.kancelariarzucidlo.pl.
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego.
 • Podmioty wykonujące na rzecz IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego.
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego zobowiązań publicznoprawnych.
 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego (Aleja Rzeczypospolitej 22c/72, 02-972 Warszawa), email: iwona@kancelariarzucidlo.pl
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.

© 2021 Iwona Rzucidło Kancelaria Radcy Prawnego, Made By DarkSite