Klauzula informacyjna - newsletter - Kancelaria Rzucidło
 

HomeKlauzula informacyjna – newsletter

Klauzula informacyjna - newsletter

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby komunikacji marketingowej przez
IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
AdministratorIWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego (Aleja Rzeczypospolitej 22c/72, 02-972 Warszawa)
Cele przetwarzania
 • Marketing bezpośredni towarów i usług oferowanych przez IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego
Podstawa prawna przetwarzania
 • Realizowany przez IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego prawnie uzasadniony interes: podejmowanie działań z zakresu marketingu bezpośredniego [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty wspierające IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego w podejmowaniu działań z zakresu marketingu bezpośredniego
 • Pracownicy IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego.
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane przez okres podejmowania przez IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego działań z zakresu marketingu bezpośredniego, jednak nie dłużej niż do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia (zapomnienia) lub ograniczenia przetwarzania.
 • Zgodę cofnąć może Pani/Pan na stronie www.kancelariarzucidlo.pl lub skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iwona@kancelariarzucidlo.pl
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego (Aleja Rzeczypospolitej 22c/72, 02-972 Warszawa), email: iwona@kancelariarzucidlo.pl
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, email, przed zawarciem umowy z IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe IWONA RZUCIDŁO Kancelaria Radcy Prawnego nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.

© 2021 Iwona Rzucidło Kancelaria Radcy Prawnego, Made By DarkSite