Aktualności - Kancelaria Rzucidło
 

BLOGDzielimy się naszą wiedzą

Frankowicze – podpowiadamy, jak wygrać z bankiem w sądzie

Coraz więcej kredytobiorców związanych z bankiem zobowiązaniami we franku szwajcarskim decyduje się na skierowanie swojej sprawy do sądu. Jest to dla nich sposób na uwolnienie się od kłopotliwego zobowiązania w obcej walucie, a jednocześnie na zrobienie tego w sposób nienaruszający ich interesów. Jednak wielu frankowiczów obawia się, że sprawa w sądzie może potoczyć się nie...

SARON zamiast LIBOR – znaczenie dla kredytów frankowych

Niektórzy kredytobiorcy kredytów odnoszonych do CHF czy EUR otrzymali od banków – swoich kredytodawców pisma informujące o możliwości aneksowania umowy kredytu. Jest to wynikiem zmiany wskaźnika referencyjnego, będącego elementem oprocentowania (dotychczas LIBOR + marża banku) z LIBOR na SARON. Wielu kredytobiorców boi się podpisać z bankiem jakikolwiek dokument, aby nie pogorszyć swojej sytuacji co do...

Kredytobiorcy kredytów w PLN mogą wkrótce powtórzyć los frankowiczów

Kredytobiorcy „złotówkowi” czuli się dotychczas bezpiecznie. Aktualnie, w związku z niską stopą procentową (wyjątkowo niski WIBOR jako wskaźnik referencyjny dla kredytów w PLN jako składnik oprocentowania kredytu w postaci WIBOR + marża banku) coraz więcej osób otrzymywało kredyt złotówkowy. W górę więc poszybowały ceny mieszkań i domów. Kredytobiorcy przewidywali spokojną spłatę kredytu przez lata, bez...

Sprawy kredytów frankowych a skuteczność państwa demokratycznego

W wyraźnie potocznym rozumieniu, także z pewnością wśród kredytobiorców frankowych, państwo demokratyczne (i sama demokracja) utożsamiana jest z pojęciem państwa prawa oraz praworządności. Sprawy kredytów tzw. frankowych mają, jak się okazuje, wiele wspólnego z mechaniką funkcjonowania państwa demokratycznego, a ściślej z (1) siatką powiązań organów ochrony prawnej i innych podmiotów mających zapewniać praworządność w ramach...

Przedsiębiorca jako „frankowicz” w sądzie

Kredytobiorca frankowy – konsument a przedsiębiorca Coraz więcej kredytobiorców posiadających kredyty indeksowane lub denominowane do waluty obcej (zwłaszcza CHF) – „frankowiczów” decyduje się na dochodzenie swoich roszczeń względem banku przed sądem. Jakkolwiek kredytobiorcy będący konsumentami korzystają z przewidzianej dla nich właśnie ochrony prawnej w procesie frankowym (możliwość powoływania szerszego wachlarza zarzutów względem umowy kredytu czy...

© 2021 Iwona Rzucidło Kancelaria Radcy Prawnego, Made By DarkSite